Śladami faraonów

Pragmatyczna podróż
po piramidzie testów

Quality Excites - 2014 © License: CC BY-ND 3.0 PL

Testy oprogramowania

Kto? Co? Jak?

Tester?

Tester małpa ;) Tester pomysłowy ;)

Waterfall

Waterfall

Agile

Agile

Agile vs Waterfall

 • Łatwość wprowadzania zmian
 • Szybka adaptacja
 • Większa kontrola nad ryzykiem
 • Szybciej dostarczamy wartość
 • Dostarczony produkt jest bliższy oczekiwaniom

Zespół Agile

Zespół Agile

Rola i oczekiwania wobec testera

 • Każdy dba o jakość
 • Testowanie jest ciągłe
 • Testowanie nie wstrzymuje dostarczenia produktu
 • Tester jest odpowiedzialny za zgłaszanie feedbacku
 • Testy opisują oczekiwania i wymagania
 • Brak czasu na ręczne testy regresji

Kiedy zacząć testowanie?

Jak najwcześniej...

Tylko co testować?

Tester Małpa ;)

Pracujemy w Agile

Pracujemy z klientem

Agile + UX = UCD

UCD & Agile

Fazy pracy nad projektem

Co dostarcza UCD?

Informację, do czego system ma służyć
Persony, czyli informacje kim są użytkownicy
Informację o umiejętnościach użytkowników

Persona

 • Zdjęcie
 • Opis - wiek, zawód, krótkie wprowadzenie
 • Potrzeby
 • Cele
 • Czego nie lubi?

Korzyści posiadania persony

 • Użytkownik staje się namacalny
 • Odwołujemy się do konkretnej osoby
 • Nie mówimy użytkownik
 • Wykorzystujemy je do tworzenia user stories

User Story

 • Technika opisywania wymagań
 • Krótkie historyjki opisujące akcje do wykonania w systemie
 • Zrozumiałe dla zespołu i dla klientów
 • Ważne są cele użytkownika, nie właściwości systemu

Konstrukcja user story

 1. Jako → persona
 2. Chcę → wykonać akcję - ale nie rozwiązanie!
 3. Żeby → osiągnąć coś ważnego dla mnie

Wymagania vs user story

 • Produkt powinien być biały
 • Produkt powinien być podłączony do prądu
 • Produkt powinien opiekać z góry i z dołu
Piekarnik

Wymagania vs user story

Jako Kamila,
Chcę zjeść tosta z serem w środku,
Żeby zaspokoić głód

Toster

Persona

Krystian Kocur

Klient
Klient
 • DANE: Krystian Kocur
 • ZAWÓD: Prezes firmy
 • WIEK: 42 lata
 • ADRES: Gliwice
 • WYKSZTAŁCENIE:
  Studia magisterskie - Chemia
 • ŻYCIE OSOBISTE:
  • Żonaty
  • Dwoje dzieci (11 i 14 lat)
  • Uwielbia swoją daczę na mazurach
  • Uzależniony od telefonu komórkowego i GPS
 • HOBBY: Tenis, Film, Podróże
 • MOTTO: Czas to pieniądz.
Klient
 • NIE LUBI:
  • Bezsensownych spotkań
  • Nieplanowanych wizyt w sklepie
  • Telefonów od żony z przypomnieniem co ma kupić
 • CECHY / OTOCZENIE:
  • Zabiegany
  • Nowoczesny
  • Konkretny
  • Wszystko planuje
 • OCZEKIWANIA:
  • Pomocna dłoń w codziennych obowiązkach.
  • Łatwość zapisywania zadań.
  • Zawsze pod ręką.
  • Wsparcie w organizacji.
Nasz klient to bogaty, zmanierowany prezes firmy farmaceutycznej, który chce robić efektywnie zakupy. Ma niestety problemy z pamięcią. Zawsze zapomina co ma kupić, lecytyna nie pomaga. Potrzebuje pomocy w zapamiętywaniu. Dzięki niej nie będzie musiał z pustymi rękami wracać do domu, gdzie czeka na niego wściekła żona.

Zbieramy wymagania!

Rozmowa z product ownerem

Zadanie 1

Użytkownik może się zalogować na własne konto

Jako Krystian,
Chcę się zalogować do aplikacji,
Żeby zobaczyć swoje listy zadań

Zadanie 2

Lista zamknięta jest niedostępna dla użytkownika

Jako Krystian,
Chcę aby moje zamknięte listy nie były widoczne,
Żeby nie wprowadzały mnie w błąd

Zadanie 3

Lista jest zamknięta kiedy wszystkie jej elementy są zrobione

Jako Krystian,
Chcę zamknąć wszystkie elementy znajdujące się na liście,
Żeby lista została automatycznie zamknięta i nie wprowadzała mnie w błąd

Przerwa

Język Domenowy

Kto? Co? Kiedy?

Przykład

 • Zadanie zrobione / Zadanie zamknięte
 • Zadanie nie zrobione / Zadanie otwarte
 • Zamknięta lista
 • Otwarta lista

Podział testów

 • Testy czarno-skrzynkowe
 • Testy biało-skrzynkowe

Black Box Testing

White Box

BBT - przykład

Test funkcjonalności (end to end):
przesłanie wiadomości od jednego użytkownika do drugiego.

 • Loguję się jako użytkownik X.
 • Naciskam przycisk wyślij wiadomość.
 • Wybieram z menu rozwijanego użytkownika Y.
 • Wpisuję treść wiadomości.
 • Naciskam przycisk wyślij.
 • Wylogowuję się.
 • Loguję się jako użytkownik Y.
 • Naciskam na przycisk Nowe wiadomości.
 • W liście powiadomień szukam wiadomości od X.
 • Naciskam na najnowszą wiadomość.
 • Wiadomość zawiera treść, którą wysłał użytkownik X.

White Box Testing

White Box

WBT - przykład

 • Istnieją obiekty acc1 i acc2 typu BankAccount.
 • Inicjalizuję obiekt acc1 = BankAccount.withBalance(200).
 • Inicjalizuję obiekt acc2 = BankAccount.withBalance(10).
 • Dokonuję wywołania acc1.transfer(acc2, 50).
 • Oczekuję, iż acc2.balance() == 60.
 • Oczekuję, iż acc1.balance() == 150.

Piramida testów

So, you see, while Agile does promote people and interactions over tools, it doesn't suggest that tools should be eliminated.
The right tools in the right hands make us stronger - much like how apes learned to use twigs to ferret out termites from their nests, we must also learn to wield tools to ferret out bugs from our nests of code.

Acceptance tests

Acceptance tests

Dlaczego od środka?

Acceptance tests

Testy akceptacyjne

 • Testy integracyjne.
 • Testy funkcjonalne.
 • Testy regresyjne.
 • Testy domeny i logiki.

BDD

BDD

 • Sposób zapisu
 • Mocno zorientowany na Agile
 • Story BDD
 • Spec BDD

Story BDD

Opis funkcjonalności i logiki biznesowej z punktu widzenia dostarczonej wartości dla klienta.

To właśnie jeden ze sposobów opisu szczegółów technicznych w języku domenowym, zrozumiałym nawet dla nietechnicznego klienta.

Story BDD - Formaty

 • Connextra
  • AS A ... jako kto
   I WANT ... wykonać cel
   SO THAT ... osiągnąć korzyść
 • Feature Injection
  • IN ORDER TO ... osiągnąć korzyść
   AS A ... jako kto
   I WANT ... czynność / cel
 • Given/When/Then
  • GIVEN ... warunki początkowe
   WHEN ... wykonując czynności
   THEN ... weryfikacja

Spec BDD

Niskopoziomowy opis implementacji konkretnego fragmentu.

TDD 2.0

Zadanie

Przerwa

Unit tests

Testy jednostkowe

Unit tests

Testy jednostkowe

 • Podstawowa warstwa testów
 • Dostarcza najszybciej informację zwrotną
 • Typ testów biało-skrzynkowych
 • Zawiera detale implementacyjne
 • Unit to jednostka funkcjonalna
 • Najlepszy stosunek: KOSZT / ZYSK

TDD

TDD Cycle

Zadanie

Automated GUI tests

Testy automatyczne GUI

Automated GUI tests

Testy automatyczne GUI

 • Zautomatyzowane scenariusze testowe.
 • Nie za dobry stosunek: KOSZT / ZYSK
 • Głównie testy eksploracyjne.

GUI - Test Runner

Selenium

GUI - Page Object

Hierarchia dziedziczenia dla wzorca PageObject
 • Odzwierciedlenie strony w kodzie
 • Relacja dziedziczenia
 • Klasa bazowa - ogół
 • Klasa pochodna - szczegół

GUI - Selektory

       <div class="container">
 <label><input id="option" type="checkbox" /> Opcja</label>
 <input type="submit" value="Submit" />
</div>
      
 • CSS
  • #option
  • div.container
  • input[type='submit']
 • XPath
  • /div/label/input
  • /*[contains(text(), 'Opcja')]
  • /div/..
  • /div/preceding-sibling::input

Zadanie

Specification By Example

Acceptance Test-Driven Development

 • Podejście łączące BDD i wymagania czytelne dla klienta
 • Wykonywalna specyfikacja uruchamiająca kod
 • Wiele warstw testów współgrających ze sobą

Executable Specification

Fitnesse

Fitnesse Tool

Korzyści płynące z automatyzacji

 • Agile stawia na automatyzację.
 • Możliwość przetestowania wielu zestawów danych.
 • Minimalizacja żmudnej pracy.
 • Szybka informacja zwrotna (GO / NO GO).

Utrzymanie testów

 • Testy czarno-skrzynkowe się łatwo pisze ...
 • ... i ciężko utrzymuje.
 • Testy biało-skrzynkowe pisze się gorzej ...
 • ... i jeśli są źle napisane, utrzymuje się je równie źle.

Dziękujemy za uwagę!

Linki dla ciekawskich: